สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>จะทำงานด้วยความจริงจัง รับผิดชอบและเต็มที่กับสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ส่วนเวลาที่พักผ่อนก็จะพักอย่างจริงจัง และจะคิดเสมอว่าการทำงานทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะได้มาโดยง่าย ถ้าสิ่งใดได้มาโดยง่าย ก็จะเสียไปง่ายเช่นกัน และยึดหลักในการคิดว่าหากเราจะทำงานได้ดี หรือบริหารงานใดๆ ให้ประสบผลสำเร็จ เราต้องผ่านงานเหล่านั้นมาก่อน จึงจะรู้และสั่งงานได้อย่างถูกต้อง ที่สำคัญจะต้องไม่ยึดติดกับอะไรทั้งสิ้น อยู่หน้าที่ตำแหน่งอย่างใด ก็ทำให้เต็มหน้าที่ตำแหน่งนั้นๆในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระยอง ต่อตัวแทนคนทุกกลุ่มกับกรณีมาบตาพุด

       1. ขอให้ทุกฝ่ายเคารพในคำตัดสินของศาลและเคารพการใช้สิทธิ์ทางศาลของทุกฝ่าย ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใด ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่นที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
       2. ขอให้ทุกฝ่ายโดยเฉพาะรัฐบาลและภาคประชาชนมีความเคร่งครัด จริงจัง กับการตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานของรัฐในการควบคุมมาตรฐานการกำกับดูแลสิ่งแวดล้อมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่ สถานประกอบการใดที่มีความผิดต้องถูกลงโทษ
       3. รัฐบาลควรเดินหน้ามาตรการเยียวยา ซึ่งมีการดำเนินการไปแล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว รัฐบาลควรทำตามข้อเสนออื่นๆ นอกเหนือจากประเภทกิจการของคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เช่น การสร้างป่าไม้ใหญ่กันชนระหว่างโรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนและสร้างป่าไม้ที่สมบูรณ์ในพื้นที่จังหวัดระยองให้มากที่สุด และเรื่องอื่นๆ ที่ได้รับการนำเสนอ
       4. ขอให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุดจริงใจในการแก้ไขและให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่มาบตาพุดอย่างเคร่งครัดและมากกว่าที่กระทำอยู่ในปัจจุบัน เช่น การให้ความสำคัญกับสัดส่วนการลงทุนในโครงการสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ควรทุ่มงบประมาณในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเมื่อเทียบกับกิจกรรมทางสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของประเทศ ซึ่งหากทำได้ 30% – 40% ก็จะเป็นเรื่องดี

ข้อสังเกตที่ควรยุติการกระทำโดยทันที
       บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) ควรหยุดการขยายการลงทุนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมทุกชนิดในพื้นที่ตำบลตะพง ตำบลบ้านแลง ตำบลเชิงเนิน และในเขตอำเภอวังจันทร์ ควรนำพื้นที่ดังกล่าวไปดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ เหตุผลสำคัญคือ พื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะในการทำโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากอยู่ใกล้ชิดกับชุมชน

 
 
 
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com