สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>

ผลิตภัณฑ์ข้าวเกรียบรสผลไม้รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ข้าวเกรียบรสผลไม้ รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย มีให้เลือกหลายชนิด เช่น ข้าวเกรียบเผือก, ฟักทอง, มันเทศ ฯลฯ น้ำหนัก 500 กรัม ราคาขายส่ง 40 บาท ราคาขายปลีก 45 บาท

วัตถุดิบที่ใช้
แป้งมัน แป้งข้าวเจ้า เกลือ น้ำตาล พริกไทย กุ้ง เผือก ฟักทอง มันเทศ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร
8 หมู่ 5 ต.บ้านแลง อ.เมือง จ.ระยอง 21000
ติดต่อ : นางสมควร ศิริภักดี
โทร : 01-7619497 email: cdd_rayong@chaiyo.com

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านแลงพัฒนา

รหัสผลิตภัณฑ์ 210107-A01


ผลิตภัณฑ์ ศาลาพักร้อน (ภาคเหนือ)
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ศาลาพักร้อน (ภาคเหนือ) เป็นบ้านไม้ทรงไทยจำลองที่มีขนาดเล็ก ทำด้วยกระดาษ มีความสวยงามน้ำหนักเบา เหมาะที่จะเป็นของฝาก หรือของที่ระลึก ขนาดกว้าง 23 ซม. ยาว 23 ซม. สูง 20 ซม. น้ำหนัก 540 กรัม ราคาขายส่ง 700 บาท ราคาขายปลีก 750 บาท

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ศิลปะประดิษฐ์ และของที่ระลึก ได้รับคัดเลือกเป็น OPC ปี : 2546 ระดับภาค : (68 คะแนน)

วัตถุดิบที่ใช้ กระดาษ

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านสำเหร่รวมน้ำใจ
182/15 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ติดต่อ : นายเสมอ แป้นทัย
โทร : 038-601351,06-9025206

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มแม่บ้านสำเหร่รวมน้ำใจ

รหัสผลิตภัณฑ์ 210203-C101


ผลิตภัณฑ์ ปลากรอบสามรส
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ปลากรอบสามรสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ประกอบด้วยแคลเซียมและเกลือไอโอดีน มีรสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย.
ขนาดกว้าง 5 นิ้ว สูง 8 นิ้ว น้ำหนัก 100 กรัม
ราคาขายส่ง 14 บาท ราคาขายปลีก 20 บาท วัตถุดิบที่ใช้ ปลา

สถานที่จำหน่าย
กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลประแส
41/6 หมู่ 4 ต.บ้านนาซา ต.ปากกระแส อ.แกลง จ.ระยอง 21110
ติดต่อ : นายขวัญเมือง ผ่องแผ้ว
โทร : 038-661178,09-8056731

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มแม่บ้านชุมชนเทศบาลประแส

รหัสผลิตภัณฑ์ 210313-A01

ผลิตภัณฑ์ ผ้าบาติก
 


รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ผ้าบาติก สวยต้องใจ สไตล์เฉพาะ เหมาะสมราคา

สินค้าสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
ประเภทผลิตภัณฑ์ : ผ้า เครื่องแต่งกาย ได้รับเลือกเป็น OPC ปี : 2546 ระดับภาค : (65 คะแนน)
กลุ่มอาชีพสตรีผ้าบาติกตำบลสองสลึง

สถานที่จำหน่าย กลุ่มอาชีพสตรีผ้าบาติก
ตำบลสองสลึง 50 หมู่ 5 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง 21110
โทร : 038-632754,632072

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มอาชีพสตรีผ้าบาติกสองสลึง


ผลิตภัณฑ์ สับปะรด
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ์
สับปะรดคุณภาพดี รสชาติอร่อย ราคาถูก มีจำหน่ายตลอดปี

วัตถุดิบที่ใช้
หน่อสับปะรด ,ปุ๋ยวิทยาศาสตร์

สถานที่จำหน่าย กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลปลวกแดง
529 หมู่ 1 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
โทร : 01-6998199

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มเกษตรกรทำไร่สับปะรดตำบลปลวกแดง

รหัสผลิตภัณฑ์ : 210601-B01


ผลิตภัณฑ์ เพรทซ์ฟรายด์ทุเรียน
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เพรทซ์ฟรายทุเรียน

วัตถุดิบที่ใช้
ทุเรียน

สถานที่จำหน่าย กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
16 หมู่ 3 ต.ละหาร อ.ปลวงแดง จ.ระยอง 21140
โทร : 01-6500476

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มสตรีแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

รหัสผลิตภัณฑ์ : 210603-A01


ผลิตภัณฑ์ หัตถกรรมทองเหลือง
 
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมทองเหลือง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้ฝีมือ ความปราณีต ภูมิปัญญาสินค้าสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : ศิลปะประดิษฐ์ และ
ของที่ระลึกได้รับเลือกเป็น OPC ปี : 2546 ระดับภาค : (68 คะแนน)

สถานที่จำหน่าย กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ทองเหลือง
14/1 หมู่ 4 บ้านคลองยาง ต.เขาน้อย
โทร : 01-4104866,8648843,06-1410394

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ทองเหลือง


ผลิตภัณฑ์ ทุเรียนทอดกรอบ
  รายละเอียดผลิตภัณฑ์
ทุเรียนทอดกรอบ รสชาติอร่อย กรอบ สะอาด ถูกหลักอนามัย สามารถเก็บไว้บริโภคได้นาน

วัตถุดิบที่ใช้
ทุเรียนหมอนทอง

สถานที่จำหน่าย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบกแก้วพัฒนา
8/1 หมู่ 5 ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยอง 21160
ติดต่อ : นางสุนันท์ งามสุข (เหรัญญิกกลุ่ม)

รายละเอียดสินค้าของ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกระบกแก้วพัฒนา

รหัสผลิตภัณฑ์ : 210106-C01

 
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com