สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>
 
สาธิต ยันมีขบวนการล้มสถาบันจริง ใช้ไฮเทค ปกปิด IP Address

Source - พรรคประชาธิปัตย์ (Th)
วันที่ 24 ตุลาคม 2553

นายสาธิต ปิตุเตชะ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ แถลงข่าวถึงการที่ ผบ.ทบ. และ
แม่ทัพภาค 3 ออกมาขอทุกฝ่ายร่วมมือกันต้านกระบวนล้มล้างสถาบันว่าพรรคประชาธิปัตย์
ขอยืนยันว่า ขบวนการล้มล้างสถาบันนั้นมีอยู่จริง และยังไม่หยุดการกระทำโดยดูสัญญาณ
ได้จากทางรัฐบาลและกระทรวงไอซีทีได้ร่วมกันพยายามปิดเวปไซต์ต่างๆ เหล่านี้แต่เมื่อ
ยิ่งปิด ก็ยิ่งเปิดมากขึ้น โดยการใช้เทคโนโลยีในการปกปิด IP ซึ่งทางภาครัฐได้พยายาม
ทำการปิดเวปไซต์ดังกล่าว แต่ปรากฎว่าก็ยังคงมีพฤติกรรมในลักษณะนี้อยู่

“พวกนี้มีวิธีการก็คือว่า จะใช้การสื่อสารที่ไม่สามารถพิสูจน์ที่มาได้ แล้วใส่ข้อมูลที่เป็นเท็จ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อล้มล้างสถาบันเข้าไป และมีกลุ่มทุนที่สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง โดย
กลุ่มทุนนี้ก็ไม่สามารถที่จะสืบสวน หรือหาต้นตอได้ พร้อมทั้งยังมีกลุ่มผู้สนับสนุนที่อยู่
ภายในประเทศ ไม่แสดงออก แต่ว่าเป็นกระบวนการที่ใช้ความอดทน จนกว่าจะถึงเวลา
ที่เหมาะสม และเมื่ออำนาจทางการเมืองเปลี่ยนแปลงแล้ว กลุ่มเหล่านี้ก็จะทวีความ
รุนแรงมากขึ้น” นายสาธิตกล่าว

พรรคประชาธิปัตย์ โดยนายสาธิต ยังได้กล่าวขอความร่วมมือในการสร้างความจงรักภักดี
ปกป้องสถาบันฯ เพื่อให้อยู่คู่กับประเทศไทย และประชาชนชาวไทยไปตลอดกาล โดย
เฉพาะอยากจะขอให้พรรคเพื่อไทยได้ยึดคำพูดที่เป็นของรองหัวหน้าพรรคนายปลอดประสพ
สุรัสวดี ที่ดูเหมือนจะมีความจริงใจในการที่จะปกป้องสถาบัน

ส่วนพฤติกรรมของนายจตุพร ที่ออกมากล่าวในลักษณะให้ร้ายเจ้าหน้าที่ว่าอ้างสถาบันเพื่อ
ไปทำร้ายประชาชนนั้น นายสาธิตกล่าวว่า คงไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนที่สามารถไปทำร้าย
ประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้ ขอให้นายจตุพรยุติพฤติกรรมที่เป็นเรื่องของการปกป้องคนกระทำ
ความผิดและปกป้องคนที่จ้องทำร้ายสถาบันเพราะมีคนใกล้ตัวอาทิ นายจักรภพ นายใจลส์
ก็มีความชัดเจนที่เป็นกลุ่มที่มีความผิดชัดเจนในเรื่องหมิ่นสถาบันฯ และหนีออกนอก
ประเทศ

สำหรับพรรคเพื่อไทยที่ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความจริงใจใน
การดำเนินนโยบายปรองดอง ในการส่งรูปผู้ต้องหาตามหมายจับไปให้ตำรวจบริเวณชาย
แดนนั้น นายสาธิตกล่าวว่า ขอให้พรรคเพื่อไทยได้หยุดส่งเสริมคนที่กระทำผิดตามกฎ
หมายบ้านเมือง เพราะคนเหล่านี้ไม่ใช่พลเมืองดีที่ไปช่วยดับไฟ หรือเป็นพลเมืองดีที่พบ
เงินในรถแท็กซี่ แต่คนเหล่านี้เป็นผู้ต้องหา เป็นผู้ก่อการร้ายในคดีความไม่สงบขึ้นใน
ประเทศ และมีการสอบสวนเบื้องต้นแล้วว่ามีความผิด พร้อมทั้งออกหมายจับ ฉะนั้นจึง
เป็นสิทธิตามปกติที่จะส่งรูปไปให้เจ้าหน้าที่ไปตามจับกุม

“ผมเองได้เร่งรัดเจ้าหน้าที่ว่า หมายจับที่ได้ออกไว้ ทั่วประเทศรวมทั้งคดีเหล่านี้ ควรจะ
ดำเนินการตามจับให้ได้ ไม่ว่าจะเป็นผู้ต้องหาที่หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ก็ต้องมี
กระบวนการที่จะให้กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการจัดส่งผู้ร้ายข้ามแดน ถ้าประเทศ
นั้นมีสนธิสัญญาระหว่างกันก็ต้องดำเนินการ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปกติ
ของเจ้าหน้าที่ ก็ขอให้พรรคเพื่อไทยได้ยุติพฤติพรรมพูดมั่ว ๆ ยิ่งจะทำให้ประชาชนเข้า
ใจไปได้ว่า พรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลัง และสนับสนุนให้คนกระทำความผิด” นายสาธิต
กล่าว


............................................................“สาธิต” ขอให้ ศาลรักษาความศักดิ์สิทธิ์ในการตัดสินคดีความเพื่อยุติข้อขัดแย้ง ด้วยความเป็นธรรม

Source - พรรคประชาธิปัตย์ (Th)
วันที่ 24 ตุลาคม 2553

นายสาธิต ปิตุเตชะ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงพฤติกรรมและกระบวนการ
ทำลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมและศาลว่าตนเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้จะ
ไม่ยุติถึงแม้ว่าคดียุบพรรคจะเสร็จสิ้น หากศาลรัฐธรรมนูญไม่มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์
หรือหากศาลฯ มีคำสั่งยุบพรรคฯ แต่ไม่ตัดสิทธิ์ทางการเมืองของนายกฯ อภิสิทธิ์ กระบวน
การเหล่านี้จะไม่ยุติ แต่ในทางกลับกันหากศาลฯ มีคำสั่งให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ และเพิก
ถอนสิทธิ์นายกฯ อภิสิทธิ์ กระบวนการเหล่านี้ถึงจะยุติ

นายสาธิตกล่าวว่าความจริงพฤติกรรมทำลายความน่าเชื่อถือของศาล และองค์กรอิสระ ได้
เกิดขึ้นมานานแล้วโดยเริ่มต้นจากอดีตผู้นำของไทยถูกตัดสินในคดีซื้อที่ดิน และมีกระบวน
การต่างๆ เหล่านี้ตามมาเป็นลำดับขึ้นตอนมาโดยตลอด ด้วยการใช้วิธีการพูดให้สังคมลังเล
ในความศักดิ์สิทธิ์ของการตัดสินคดี โดยยกเอาผลคดี ยกเอาคำตัดสินของศาลในประเภท
เดียวกันและคำตัดสินที่มีความต่างกันมาทำให้สังคมเกิดความไขว้เขว แต่ไม่พูดให้ครบถ้วน
ว่าในคำตัดสินคดีลักษณะเดียวกันนั้นมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน แล้วจึงแอบอ้างว่าเป็น 2
มาตรฐาน เพื่อเป็นการดิสเครดิตศาลหรือองค์กรอิสระ ท่านใดท่านหนึ่งเป็นการส่วนตัวโดย
การสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือมีความจริงบางส่วนหรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จจนสังคมลังเล
สงสัยในกระบวนการยุติธรรม หรือพูดใส่ความดังกรณีการใส่ความหนึ่งในองค์คณะพิพากษา
จนเจ้าตัวต้องถอนตัวออกจากการตัดสินคดียุบพรรคฯ เพื่อไปเป็นโจทก์ในคดีหมิ่นประมาท
ของโฆษกพรรคเพื่อไทย เป็นต้น

“กระบวนการเหล่านี้จะดำเนินการต่อไปเรื่อยๆ โดยจะมีทั้งการสร้างพยานหลักฐานขึ้นมา
ใหม่หรือเป็นการเชื่อมโยงโดยขาดน้ำหนัก ยกตัวอย่างกรณีคลิปที่ 1 ที่มีรูปประธานองค์
มนตรีที่ไปเปิดงาน แต่นำมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หรือกรณีล่าสุดที่ออกมา
เชื่อมโยงเป็นจิ๊กซอว์ต่อในลักษณะที่พูดถึงคนใกล้ชิด ผู้ใหญ่ในพรรคประชาธิปัตย์ แต่ไป
เชื่อมโยงเกี่ยวกับผลในคดียุบพรรค อันนี้ก็เป็นเรื่องความพยายามสร้างเรื่อง ซึ่งจริงๆ แล้ว
เหตุผลที่จะต่อจิ๊กซอว์นั้นกลับไม่มีมูลเพียงพอ ดังนั้นผมจึงอยากเรียนว่ากระบวนการเหล่า
นี้ก็จะเป็นกระบวนการที่สร้างหลักฐานเป็นเท็จ พูดใส่ความ ดิสเครดิต และพูดในเชิงวิชา
การ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมือง หรือศาลตัดสินเพิกถอนสิทธิ์
นายกรัฐมนตรีท่านนี้ กระบวนการต่าง ๆ ถึงจะยุติ”

นายสาธิต กล่าวว่า ตนขอให้ศาลมีความมั่นคง และขอให้รักษาความเป็นกลาง ในการ
ชั่งน้ำหนักในการตัดสินคดี และขอให้รักษาความศักดิ์สิทธิ์ในการตัดสินคดีความเพื่อยุติ
ข้อขัดแย้งด้วยความเป็นธรรมและดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและ
ชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจในการตัดสินคดีความในแต่ละคดี และต่อสู้กับกระบวนการ
เหล่านี้ต่อไป


............................................................“สาธิต” ตั้งคกก.ตรวจความประพฤติที่ปรึกษา - เลขานักวิชาการประจำคมธ.

Source - พรรคประชาธิปัตย์ (Th)
วันที่ 24 ตุลาคม 2553

นายสาธิต ปิตุเตชะ กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการแต่งตั้งที่ปรึกษาและ
เลขานักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการว่า ข้อมูลที่เกิดขึ้นทางสื่อมวลชนนั้นเป็นความจริง
เพราะในช่วงที่ตนเข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมาธิการใหม่ ๆ นั้นก็มีเจ้าของโรงแรมคน
หนึ่งโทรศัพท์เข้ามายังกรรมาธิการโดยระบุว่ามีที่ปรึกษากรรมาธิการบางคนไปใช้บริการ
โรงแรมแล้วไม่ชำระเงิน โดยอ้างว่าเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการที่ตนเป็นประธานอยู่
ซึ่งเรื่องนี้นายสาธิตกล่าวว่า ตนเองนึกไม่ถึงว่าจะมีพฤติการณ์นี้เกิดขึ้น และขณะนี้ได้ตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อกลั่นกรองพฤติกรรม และไปตรวจสอบผู้ที่จะมารับตำแหน่ง
ที่ปรึกษาเลขานักวิชาการในคณะกรรมาธิการ แต่ไม่เพียงแต่ตรวจสอบเฉพาะประวัติ
อาชญากรรมเท่านั้น ตนยังได้ให้นโยบายกับคณะกรรมการให้ไปตรวจสอบลึกไปถึงความ
ประพฤติของผู้ที่จะมาเป็นที่ปรึกษาเลขานักวิชาการที่ใช้ตำแหน่งไปอ้างเพื่อผลประโยชน์
ส่วนตัวและทำให้เสื่อมเสียต่อกรรมาธิการหากพบว่ามีใครที่มีพฤติการณ์เช่นนี้ก็จะได้ดำเนิน
การถอนชื่อจากคณะกรรมาธิการต่อไป


สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com