สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>


1. จังหวัดระยองเป็นศูนย์กลางของชายฝั่งทะเลตะวันออกที่สามารถ
    เชื่อมโยงกับนานาประเทศโดยทางอากาศ (มีสนามบินนานาชาติ
   ระยอง-อู่ตะเภา) และมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลำตัวกว้างทางเรือ
   (และมีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานลำตัวกว้างทางเรือ (มีท่าเรือน้ำลึก
   สามารถรับเรือสินค้าทั่วไปขนาด 20,000 ตัน และรับเรือสินค้า
   ทั่วไปขนาด 20,000 ตัน และรับเรือสินค้าวัสดุเหลวขนาด 8,000 ตัน

2. มีทางรถไฟเชื่อมโยงแหล่งอุตสาหกรรมสำคัญ และเศรษฐกิจสำคัญ
    อื่นๆ และในอนาคตจะมีรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯผ่านสนาม
    บินหนองงูเห่า แหลมฉบังสู่ระยอง

3. จังหวัดระยองมีทางหลวงสายหลักสายรอง และทางหลวงท้องถิ่น
    จำนวนมาก ใช้ได้ทุกฤดูกาล

4. จังหวัดระยองเป็นจุดที่นำก๊าซขึ้นจากอ่าวไทยขึ้นมาใช้ประโยชน์
    โดยผ่านกรรมวิธีที่โรงงานแยกก๊าซธรรมชาติ ของการปิโตรเลียม
    แห่งประเทศไทย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง

5. จังหวัดระยองมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทางประวัติศาสตร์
    ประเพณี วัฒนธรรม

6. จังหวัดระนองมีแม่น้ำสายสำคัญคือ แม่น้ำระยอง แม่น้ำประแสร์
    มีคลองใหญ่ๆ หลายสาย รวมทั้งมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่
    ที่มีความจุรวม 255.2 ล้าน ลบ.ม.

7. เป็นจังหวัดที่อุดมไปด้วยทรัพยากรแร่ธาตุ เช่น แร่ทรายแก้ว
    ดินขาว และทรัพยากรสัตว์น้ำ รวมทั้งการเกษตรอุดมสมบูรณ์ไป
    ด้วยไม้ผล พืชไร่ และยางพารา

8. ราคาที่ดินในจังหวัดไม่สูงมากนัก

9. มีนิคมอุตสาหกรรมทั้งของรัฐบาลและเอกชนหลายแห่ง ซึ่งสามารถ
    รองรับการขยายตัวของการขยายตัวของการลงทุนภาคอุตสาหกรรม

10. นโยบายรัฐบาลที่สนับสนุนการลงทุน จังหวัดระยองอยู่ในเขตส่ง
      เสริมการลงทุนเขต 3 ผู้ที่มาลงทุนในจังหวัดนี้จะได้สิทธิประโยชน์
      ต่างๆ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI สูงสุด เป็นอันดับ
      1 ของประเทศ มีโครงการได้รับอนุมัติ 430 โครงการ เงินลงทุน
      532,153.88 ล้านบาท คนงาน 86,341 คนเป็นจังหวัดเป้าหมาย
      ในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งจะได้
      รับการลงทุนของรัฐบาลในด้านสาธาณูปโภค และอุตสาหกรรมขั้น
      พื้นฐาน ซึ่งได้มีการลงทุนไปแล้วกว่า 200,000 ล้านบาท

สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com