สาธิตวาไรตี้
แนะนำ"เว็บดังที่ชื่นชอบ" จากคอลัมน์มองโลกผ่านสื่อ นสพ.สารประชาธิปัตย์
"ประชาธิปไตย ไม่มีวันหยุด"
เรื่องราวความผูกพันธ์ระหว่าง ส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ และเด็กชาย ที่ชื่อ "ประชาธิปไตย"
"พรรคประชาธิปไตย"
หลากหลายมุมมอง ถ่ายทอดผ่านเสียงเพลง จากส.ส.สาธิต ปิตุเตชะ จัดทำโดยคณะกรรมการภาคกลาง
ระยอง เริ่มปรากฎ ชื่อในพงศาวดาร เมื่อ ปี พ.ศ.2113 ในรัชสมัยของ สมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่ง กรุงศรีอยุธยา โดยมีประวัติดั้งเดิมตามข้อ สันนิษฐานว่าน่าจะก่อตั้งเมืองขึ้น เมื่อประมาณพ.ศ. 1500 ยุคที่ขอมมีอนุภาพเฟื่องฟูแถบดินแดน สุวรรณภูมิ นักโบราณคดีได้สันนิษฐานจาก หลักฐานที่พบ คือ ซากศิลาแลงคูค่าย ที่ยังหลงเหลือ อยู่ในเขต อำเภอ บ้านค่าย อันเป็นศิลปะการ ก่อสร้างแบบขอม โดยในสมัยโบราณระยอง มีชนพื้นเมือง คือชาวซองซึ่งเป็นเผ่าที่อาศัยอยู่กระจาย โดยทั่วไปใน ภาค ตะวันออก ... มีต่อ>>


  เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง
 


เทศบาลผลไม้และของดีระยอง...เป็นงานเทศกาลประจำปีของ ร.ระยองที่มีมานานหลายสิบปี ในอดีตเป็นเพียงการนำผลไม้และผลผลิตทาง การเกษตรมาจำหน่ายร่วมกัน ต่อมาจึงมีการจัดงานให้ยิ่งใหญ่ขึ้น ปัจจุบันจัดงานที่ตลดกลางเพื่อการเกษตรและผลไม้ตะพงและจัดงานที่ นี่ต่อเนื่องมาตลอด

วันที่จัด
จะจัดงานขึ้นในฤดูผลไม้ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ราวเดือน พ.ค. ของทุกปี

สิ่งที่น่าสนใจ
วันที่สำคัญที่สุดในงานก็คือวันเปิดงาน จะมีขบวนแห่รถประดับผลไม้จากสวนศรีเมืองมายังตลาด ประกวดธิดาชาวสวนที่สวนศรีเมือง ช่วงบ่ายเป็นพิธีเปิด มีการมอบรางวัลขบวนรถประดับผลไม้ ทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ มอบรางวัลให้ธิดาชาวสวนหลังจากนั้นจะมีการแข่งขันรับประทานผลไม้ ส่วนวันอื่นๆก็มีเฉพาะการออกร้านจำหน่ายผลิตผลทางการเกาตร โดยเฉพาะผลไม้ต่างๆ

  ประเพณีการทอดกฐินและห่มผ้าแดงองค์พระเจดีย์กลางน้ำ
 

เป็นงานประจำปีของวัดปากน้ำ อ.เมือง จ.ระยอง โดยรวบรวมงานลอยกระทงไว้ด้วย ทั้งนี้ชาวระยองเชื่อกันว่าการห่มผ้าพระเจดีย์จะได้บุญกุศลอย่างมาก และจัดงานเพียงปีละครั้งเท่านั้น ชาวบ้านในแต่ละอำเภอจะรวมเงินกันซื้อผ้าห่ม ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันบางปีมีการ
ห่มผ้าพระเจดีย์ซ้อนทับกันทีละหลายผืนทีเดียว

วันที่จัดงาน วันเพ็ญเดือนสิบสอง

สิ่งที่น่าสนใจ
แต่ก่อนชาวบ้านจะพายเรือมาทอดกฐินเป็นขบวนยาวเต็มแม่น้ำระยอง เริ่มจากวัดปากน้ำไปถึงพระเจดีย์กลางน้ำ แล้วนำผ้าแดงไปห่มพระเจดีย์ แต่ปัจจุบันน้ำตื้นเขิน เดินทางไม่สะดวก จึงเปลี่ยนเป็นริ้วขบวนรถที่แตกต่างอย่างสวยงามแทน ภายในงานจะจัดให้มีการห่มผ้าพระเจดีย์กลางน้ำ แข่งขันเรือยาว ลอยกระทง และมีการแสดงมหรสพพื้นบ้านประเภทต่างๆ

  งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด จ.ระยอง
 

เป็นงานประจำปีของระยองที่จัดต่อเนื่องมาหลายสิบปีแล้วเพื่อ ให้ประชาชนได้มาเที่ยวเป็นการท่องเที่ยวเป็นการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ ในอดีตจัดงานที่สวนศรีเมือง แต่ปัจจุบันย้ายมาที่สนามกีฬากลางจังหวัด

วันที่จัดงาน ปลายเดือน ธ.ค.ถึงต้นเดือน ม.ค.

สิ่งที่น่าสนใจ
มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูก มีร้านอาหาร มหรสพต่างๆ บรรยากาศคล้ายๆงานวัด

  ประเพณีทอดผ้าป่ากลางน้ำประแสร์
 


ประเพณีทอดผ้าป่าของชาวบ้านปากน้ำประแสร์ ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง ต่างจากการทอดผ้าป่าในท้องถิ่นอื่น เนื่องจากชาวบ้าน อ.แกลง ต่างจากการทอดผ้าป่าในท้องถิ่นอื่นๆ เนื่องจากชาวบ้านอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ จึงนำกองผ้าป่ามาทอดกลางน้ำ ชาวบ้านจะจัดแต่งเรือผ้าป่าอย่างสวยงามแล้วนำไปลอยลำน้ำ พอตกเย็นก็นิมนต์พระลงเรือไปซักพุ่มผ้าป่า

วันที่จัดงาน นิยมจัดหลังประเพณีทอดกฐิน ประมาณหลังขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ไปแล้ว ที่วัดตะเคียนงาม ต.ปากน้ำกระแสร์

สิ่งที่น่าสนใจ
ปัจจุบันประเพณีนี้เปลี่ยนแปลงไปเพราะชาวบ้านไม่ได้สัญจรไปมา ทางน้ำแล้วนิมนต์พระประมาณสี่ห้ารูปไปซักผ้า ส่วนกองผ้าป่าส่วนใหญ่ที่ชาวบ้านนำมาถวายพระมักตั้งอยู่บนบกแล้ว


  ประเพณีทำบุญกลางทุ่ง
 


เป็นประเพณีที่ทำกันแถบ อ.แกลง อ.บ้านค่าย ประเพณีทำบุญกลางทุ่งมีสองอย่างคือ ทำบุญขอฝน และทำบุญข้าวใหม่หรือทำบุญข้าวใหม่นั้น ทำเพื่อรับขวัญข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวเสร็จ ถือเป็นงานมงคลประจำหมู่ บ้านและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ชาวนา

วันที่จัดงาน
ช่วงเดือนสาม หลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้ว นักท่องเที่ยวควรโทรศัพท์สอบถาม ททท.ระยอง (038)-65-5420-1 เพื่อจะได้ทราบวันและเวลาจัดงานที่แน่นอน

สิ่งที่น่าสนใจ
เมื่อถึงวันวันงานชาวบ้านจะนิมนต์พระมาสวดมนต์ที่ปะรำพิธีกลางทุ่ง นาสองคือ เรียกว่าสวดมนต์เย็นพอรุ่งเช้าจะร่วมกันทำบุญตักบาตร แล้วกลับบ้านไปเผาข้าวหลามเตรียมไว้ วันรุ่งขึ้นชาวบ้านจะนำอาหารและข้าวหลามมาทำบุญ เชื่อว่าเป็นการทำบุญสะเดาะเคราะห์ โดยนำข้าวปลาอาหาร ขนม และย้ำใส่ในกาบหมาก โดยสมมุติว่าเป็นเรือ หลังจากพระฉันภัตตาหาร และสวดมนต์แล้วก็นำกากหมากออกไปทิ้งไว้ข้างทางเพื่อให้ผีไม่มีญาติได้กินกัน ตกกลางคืนจะมีมหรสพต่างๆ เช่น ลิเก ภาพยนตร์ วงดนตรี

  งานวันสุนทรภู่
 
วันที่จัดงาน วัดที่ 26 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของสุนทรภู่

สิ่งที่น่าสนใจ
ในงานมีพิธีสักการะอนุสาวรีย์สุนทรภู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองมีการจัดนิทรรศการของสุนทรภู่ การแสดงละครจาก วรรณคดีของสุนทรภู่ และการประกวดอ่านทำนองเสนาะ


 
สถานีโทรทัศน์
ช่อง 3 l ช่อง 5 l ช่อง 7 l Modern 9 TV l ทีวีไทย l Nation Channel l ASTV l PTV
หนังสือพิมพ์
The Nation l คมชัดลึก l มติชน l ไทยรัฐ l เดลินิวส์ l ข่าวสด l ไทยโพสต์ l แนวหน้า l กรุงเทพธุรกิจ l สยามรัฐ l บ้านเมือง l ฐานเศรษฐกิจ l บางกอกโพสต์ l โพสต์ทูเดย์ l ประชาชาติธุรกิจ
หน่วยงานราชการ
- ตำรวจท่องเที่ยว
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- Internet Police
- ตำรวจทางหลวง
- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงคมนาคม
- กระทรวงพาณิชย์
- กระทรวงยุติธรรม
 
 
 
Copyright © 2003 Satit Pitu-techa Office. All Rights Reserved
Contact Us : kanyanat.ks@hotmail.com